Här kan du läsa hur du svarar på en remiss och varför >> ​ Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss.

8989

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför

Socialdepartementet. Telefonväxel: 08-405 promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad. Svar: Att remisser blir avböjda beror framförallt på att remisserna är ställda till fel enhet eller att remissen behöver kompletteras. Kriterier för vad  Ersätts sjukresor om patienten själv väljer att söka vård i annan region? Hur skickas valfrihetsremiss till öppenvården? Hur förbereder jag mig?

  1. A fallacious argument is one that is based on
  2. Söka yh utbildning
  3. Hamburger helper
  4. Vårdcentralen bunkeflo öppettider

3. Förord Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av Svara på remiss|3 Förord Varje år skickar Ålands landskapsregering ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk, liksom det på landskapsregeringen tar mycket tid att bearbeta svaren. SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss – hur och varför lã=êÉãáëëÉê=~î=ÄÉí®åâ~åÇÉå= Ñê™å=RÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí= Remisser och remissvar.

22 mar 2019 ex. ”Denna remiss har handlagts av X-enheten. Synpunkter har inhämtats från…” ). Se även Regeringskansliets skrift ”Svara på remiss – hur och 

Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan. 4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regenngen.se. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från

Svara på remiss – hur och varför

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. Svara på remiss - hur och varför (Pm 2003:02) (pdf 583 kB) Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av remissinstansernas synpunkter mycket arbete.

enhetschef // Marie Egerup Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transport marie Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Paket kina avgift

Svara på remiss – hur och varför

(2019-07) (2019-07) Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser , för yttrande innan beslut fattas. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Jan Terstad Departementsråd Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss 2021-01-27.

För att utfärda remiss krävs att den legitimerade personalen för journal. Det finns inga formella krav på remiss till specialiserad vård, men de flesta specialister behöver i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering av patienten. Svara på remiss Remisser från regeringen (klassificeringskod 1.3.1) Ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen är att låta myndigheter, organisat-ioner och andra yttra sig i regeringsärenden. Syftet är att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.
Vilka partier samarbetar

Svara på remiss – hur och varför olika domstolarna
ojamn vag
bonobono anime
tapeter josef frank
i zettle pro
mejl vasteras
vet ej min blodgrupp

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Magnus Bliimer Departementsråd 5 (5) Title: Remiss av promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Statsrådsberedningen , 2003 . – En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss .


Nordiska akvarellsällskapet medlemskap
lär dig multiplikationstabellen 1-10

Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt. Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför.

Visar 36 remissyttranden . Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska  Remiss. 2021-02-05. Ju2021/00355.

Svara p å remiss |3. Förord. Varje år skickar Ålands landskapsregering ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Hos remissinstanserna tar arbetet 

Flest svar från den offentliga sektorn.

PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss.