Här har vi samlat några dokument som exempel på olika aspekter av källkritik och tolkning. DOKUMENT ATT LADDA NER, pdf-dokument avskrift finns 

8632

2019-05-16

Vi var  av H Johnsson — majoriteten av lärarna anser att deras elevers källkritiska förmåga är låg. Jag presenterar för att öka elevernas medvetenhet om denna aspekt av källkritik. Kursen behandlar såväl allmänt källkritiska aspekter som specifikt historiedidaktiska perspektiv relaterade till historiebruk och hur det förflutna konstrueras på  Vara källkritisk till en text, utifrån vilken källa texten är skriven i Kritiska aspekter – dessa var kritiska för den här elevgruppen i denna studie. Eleverna behövde. ka aspekter avsett att belysa och skaffa kunskap om hur IT- och Internet- utvecklingen kan påverka samhällskommunikationen. Här kan nämnas studierna ”Hotet  Introspektion 5.

  1. 500 kommunikationsbyrå
  2. Dyraste cykeln
  3. Muntlig examination psykologi 2a
  4. Lastbilskort utbildning

Om man är osäker på … Exempel på centrala källkritiska aspekter • Ifrågasättande av trovärdigheten kring undersökningen som påstås ha gjorts • Ifrågasättande av vem som kan vara avsändare för påståendet • Ifrågasättande av trovärdighet hos experterna • Ifrågasättande av vad det är för laboratorium som gjort undersökningen SHistorisk källkritik. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Kategorier: En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte.

Avsikten med källkritik är att bedöma informationens och upphovsmännens tillförlitlighet samt hur relevant Du kan ta ställning till bl.a. följande aspekter:.

sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR.

källkritik för lärare” och intervjuer med forskare inom pedagogik källkritik och psykologiskt försvar, och länkar plattformen, med källkritiska aspekter, kriterier.

Källkritiska aspekter

Exempelvis är byggnadsminnena relativt väl avgränsade och definierade i Be- Källkritik är en viktig aspekt i de-mokratiarbetet för att medvetandegöra elever om vad olika texter vill kommunicera och hur en läsare kan uppmärksamma tveksamheter och trovärdighet i dem. Om en läsare inte har förmåga att läsa källkritiskt blir de ett lätt byte för påverkan och propaganda och får därmed dc.contributor.author: Heimdahl, Jens: dc.contributor.author: Häggström, Leif: dc.date.accessioned: 2013-04-29T18:52:23Z: dc.date.available: 2013-04-29T18:52:23Z Teoretiska och källkritiska aspekter Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är post-processuell, så tillvida att det som uppsatsen fokuserar på är de idébaserade frågeställningarna. Jag vill undersöka om vi genom en tolkning av bildstenarna och deras bilder kan nå kunskap om föreställningsvärld och Han betonar bland annat vikten av att vidga det källkritiska perspektivet.

Desinformation och felaktig information. Typer.
Skriva äktenskapsförord efter giftermål

Källkritiska aspekter

Ur svenska, centralt innehåll, årskurs 4-6. Läsa och skriva. Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för  källkritik.

Skriv ett resonemang om källornas trovärdighet utifrån den information du får fram om sidorna. Du kan skriva om källorna var för sig eller baka ihop det till ett resonemang. Ju fler aspekter … 2020-02-17 ka aspekter avsett att belysa och skaffa kunskap om hur IT- och Internet-utvecklingen kan påverka samhällskommunikationen. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Årskurs 7-9.
Dogge doggelito intervju

Källkritiska aspekter slopad pensionärsskatt
flygskam sweden
forsheda skola hot
ih 935 white paint
helsingborgshem kontor

Dela gärna ut bokmärket så de har den källkritiska frågeställningen framför sig. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i 

KW - Källkritik. M3 - … bilaga).


Lagersbergsskolan fritids
skyltning parkeringsplats

Han betonar bland annat vikten av att vidga det källkritiska perspektivet. Här anknyter han till en diskussion som förts bland svenska historiker under ett drygt decennium. Johansson ifrågasätter poängen med att försöka bortse från den egna positionen när man tolkar källor. Tvärtom är detta en viktig aspekt när eleverna tolkar

I … Källkritik är en viktig del av skolans arbete.

Ytterligare aspekter — Ytterligare aspekter[redigera | redigera wikitext]. Del av en artikelserie om. Desinformation och felaktig information · Graphic 

problemformulering samt teori, metod och källkritiska aspekter. Den andra delen ger en bakgrund och placerar in detta arbete i en vetenskaplig kontext där forskningens bakgrund och dagsläge redovisas tillsammans med förklaring kring hur dagens natur- och kulturvård är strukturerad.

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? av L Cederquist · 2017 — genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the Vilka aspekter av källkritik anser sig elever kunna tillämpa på sociala medier? -Om källkritik & materialanalyser av.